Over het koor

Ons koor werd opgericht op 10 februari 1962 en bestaat uit een groep van 50 enthousiaste zangers, die in een gezellige en ontspannen sfeer zo goed mogelijk proberen te presteren. We zijn een algemeen vierstemming koor. Het repertoire bestaat uit volksliederen, geestelijk werk, klassiek en romantisch, tot meer hedendaagse werken. Het archief telt meer dan 300 koorwerken.

Sinds september 2007 repeteren we in zaal  “Irene” aan de Grotestraat in Denekamp. De repetities zijn donderdagsavonds van 20.00 – 22.00 uur. De vaste publieke optredens bestaan jaarlijks uit een voorjaars-koffieconcert en de “Avond in Kerstsfeer”. Deze concerten vinden resp. plaats in de hal van het gemeentehuis en in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp. Daarnaast is er het jaarlijkse Kerstoptreden in Zorgcentrum Sint Gerardus Majella in Denekamp. Verder werken we mee aan concerten van andere koren zowel in als buiten Denekamp en zijn er optredens voor verschillende andere gelegenheden. Sinds enkele jaren geven we in de maand december een Advents-Kerstconcert in een van de kernen van de gemeente Dinkelland. Deze optredens zijn in het kader van onze presentatie als enige algemene mannenkoor in Dinkelland.

Ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan in 2012, gaven we in oktober dat jaar ons  jubileumconcert in een bomvolle gemeentehuishal van Dinkelland in Denekamp. Naast zingen is het Denekamps Mannenkoor ook op andere fronten actief. Een ochtend dauwtrappen op Hemelvaart, de jaarlijkse barbecue, een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst en een dagtocht in het najaar. Iedere drie jaar vindt er een weekenduitstapje plaats naar een locatie in het buitenland.

Hebben we uw nieuwsgierigheid kunnen prikkelen? Denkt u over een vaste zangstem te beschikken, en bent u donderdagsavonds vrij? Laat u uitdagen en kom dan eens geheel vrijblijvend langs, proef de sfeer, kijk en luister, en zing mee. U krijgt dan vast al meteen de smaak te pakken. Om lid te kunnen worden is notenkennis niet vereist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Henk Damink, van Raethof 15, 7591 PW Denekamp, telefoon  0541 – 352593, of met secretaris Jos Wintels, Nordhornsestraat 23, 7591 BC Denekamp, telefoon  0541 – 353452.

De dirigent
Geschiedenis
Locatie

Speciale donateurs

Denekamps mannenkoor
T: 06-20571029
E: info@denekampsmannenkoor.nl
Denekamps Mannenkoor: een vriendenclub van enthousiaste zangers. Het koor ontstond uit een groepje mannen, dat tijdens een revue t.g.v. de feestelijke heropening van de verbouwde zaal “Irene”, enkele liederen zong.